Kniha Banskoštiavnická vodohospodárska sústava

Štiavnické tajchy sú fenomén, aký nenájdete nikde na svete! A pritom tu doma a nich tak málo vieme… Porozumenie, docenenie a následná starostlivosť o jedinú technickú pamiatku na Slovensku zapísanú na zozname UNESCO je primárny dôvod vzniku tejto knihy. 

Banskoštiavnická vodohospodárska sústava v minulosti zabezpečila nevídaný lesk a slávu Banskej Štiavnici. Jej technická dokonalosť, spôsob vzniku a prínos pre mesto dosahovala rozmery, aké si dnes už ani nevieme predstaviť. Práve preto veríme, že náš 10 ročný výskum tejto pamiatky – priamo v teréne, v archívoch alebo v ostatnej literatúre – bude pre vás inšpirujúci príbeh. Spôsob, akým sa v Banskej Štiavnici od 16.-19.storočia koncentroval ľudský um a motivácia hľadať riešenia aj tam, kde sa to zdá nemožné, je veľmi silný odkaz. Je dôležitý nielen pre porozumenie histórie, ale hlavne pre uchovanie obrovskej kultúrnej hodnoty, aká na území Slovenska vznikla.

Kniha vznikla za podpory 305 podporovateľov vo verejnej zbierke a podpory Fondu na podporu umenia.

Zážitkové karty

Posledný kus

Zážitkové karty sú určené pre všetkých milovníkov našich tajchov. Ponúkame veľkú a malú sadu kariet. V oboch sadách nájdete aj mapu tajchov s GPS súradnicami. Veľká sada obsahuje 18 a malá sada 11 zážitkových kariet s rozmermi 20×15 cm. Každý jeden zážitok si zapíšeš na druhú stranu karty, kde si vyznačíš aký tajch si práve dnes navštívil a čo si cestou zažil. Na tvoje potulky okolím Banskej Štiavnice ti ostane krásna pamiatka, pretože na kartách sa nachádzajú tie najkrajšie fotografie tajchov. V súčasnosti ponúkame už len malé sady Zážitkových kariet.

Zápisník Veľká Vodárenská/Ottergrund

Originálne zápisníky s drevenými doskami a jedinečnou grafikou tajchu Veľká Vodárenská, alebo tajchu Ottergrund.