OZ Štiavnický tajch

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Koncom roka 2019 sa nám podarilo založiť občianske združenie Štiavnický tajch. Naše združenie si kladie za cieľ propagovať a zlepšiť stav, významnej technickej pamiatky – Banskoštiavnickej vodohospodárskej sústavy, aby mám bola živým odkazom unikátneho vodného staviteľstva nielen pre súčasné, ale aj pre budúce generácie. Pred založením samotného občianskeho združenia sme vykonali výskumné práce po dobu siedmych rokov, kde sme v teréne identifikovali až 72 zberných a náhonných jarkov bývalej hlavnej časti vodohospodárskej sústavy. Tieto rozsiahle informácie sa stali základným kameňom nášho OZ Štiavnický tajch. V nasledujúcich rokoch sme naďalej rozvíjali naše poznanie o Banskoštiavnickej vodohospodárskej sústave. V roku 2020 sme vypracovali prvý projekt na obnovu vybraných častí zberných jarkov Piargskej vodohospodárskej sústavy. V súčasnosti pracujeme na jeho realizovaní. Ak si nápomocný a chceš sa aktívne zapájať do týchto aktivít, alebo sa ti naša práca páči máš šancu nás podporiť svojou osobnou aktivitou, alebo finančne na bankový účet nášho OZ Štiavnický tajch: 

 

SK4083300000002001826591

Zachraňujeme Banskoštiavnickú vodohospodársku sústavu, diel č. 1

Dňa 17.4.2021 sa uskutočnila vôbec prvá dobrovoľnícka brigáda zameraná na záchranu zberných jarkov – pamiatky UNESCO.
Šikovní dobrovoľníci – milovníci tajchov vyčistili v dobrej nálade viac ako 100 m Hornosiglisbergského zberného jarku.
Pracovali sme v dvoch skupinách a celkovo sa brigády zúčastnilo 21 dobrovoľníkov!
 
Veľká vďaka všetkým zúčastneným!! 

Zachraňujeme Banskoštiavnickú vodohospodársku sústavu, diel č. 2

Dňa 1.5.2021 sa uskutočnila druhá dobrovoľnícka brigáda zameraná na záchranu zberných jarkov – pamiatky UNESCO. Tentokrát šikovní dobrovoľníci vyčistili 200 m Hornosiglisbergského zberného jarku. Celkovo sa brigády zúčastnilo 12 dobrovoľníkov!

Zachraňujeme Banskoštiavnickú vodohospodársku sústavu, diel č. 3

Dňa 8.5.2021 sa uskutočnila tretia dobrovoľnícka brigáda zameraná na záchranu zberných jarkov. Brigády sa zúčastnilo skvelých 12 dobrovoľníkov a spoločne sme vyčistili ďalších 200 m Hornosiglisbergského zberného jarku!

Zachraňujeme Banskoštiavnickú vodohospodársku sústavu, diel č. 4

Dňa 29.5.2021 sa uskutočnila štvrtá dobrovoľnícka brigáda zameraná na záchranu zberných jarkov. Brigády sa zúčastnilo 7 dobrovoľníkov a spoločne sme vyčistili ďalších až 300 m Hornosiglisbergského zberného jarku! Veľká vďaka fantastickým priateľom tajchov.

Zachraňujeme Banskoštiavnickú vodohospodársku sústavu, diel č. 5

Dňa 20.6.2021 sa uskutočnila piata dobrovoľnícka brigáda zameraná na záchranu zberných jarkov. Brigády sa zúčastnilo 6 fantastických dobrovoľníkov! Spoločne sme vyčistili ďalší úsek Hornosiglisbergského zberného jarku! Ďakujeme krásne.

Zachraňujeme Banskoštiavnickú vodohospodársku sústavu, diel č. 6

Dňa 11.9.2021 sa uskutočnila šiesta dobrovoľnícka brigáda zameraná na záchranu zberných jarkov. Brigády sa zúčastnilo 6 fantastických dobrovoľníkov! Spoločne sme vyčistili ďalší úsek Hornosiglisbergského zberného jarku! Ďakujeme krásne.

Zachraňujeme Banskoštiavnickú vodohospodársku sústavu, diel č. 7

Dňa 2.10.2021 sa uskutočnila siedma dobrovoľnícka brigáda zameraná na záchranu zberných jarkov. Brigády sa zúčastnilo 16 výnimočných dobrovoľníkov! Veľká vďaka najmä spolužiakom – chemickým inžinierom, ktorí sa brigády zúčastnili pri ich výlete v okolí Štiavnckých Baní. Spoločne to zvládneme. 

Zachraňujeme Banskoštiavnickú vodohospodársku sústavu, diel č. 8

Dňa 17.10.2021 sa uskutočnila ôsma dobrovoľnícka brigáda zameraná na záchranu zberných jarkov. Brigády sa zúčastnilo 7 fantastických dobrovoľníkov! Ďakujeme krásne! 

Zachraňujeme Banskoštiavnickú vodohospodársku sústavu, diel č. 9

Dňa 6.11.2021 sa uskutočnila posledná deviata dobrovoľnícka brigáda zameraná na záchranu zberných jarkov. V roku 2021 sme spoločnými silami obnovili a zachránili viac ako kilometer zaniknutého Hornosiglisbergského zberného jarku. Ďakujeme krásne posledným 16 dobrovoľníkom, ktorí nám veľkou mierou pomohli.

Pokračujeme v roku 2022.