Bakomi

Jeden z najkrajších tajchov čupí pod hrebeňom Štiavnických vrchov. Kedysi slúžil aj neslúžil strojom na Štiavnických Baniach. Vďaka oprave je hladina o čosi vyššie. Tajch patrí do sústavy Windšachtských tajchov, nájdeš ho nad Veľkou Windšachtou. Nenič krásne prostredie tohto tajchu!