Halčiansky tajch a podzemný kameňolom 

Halčiansky tajch je jedným z menej známych tajchov, ale predsa veľmi zaujímavý. Zaujímaný ako príklad tajchu v havarijnom stave. 

Načo sa môžeš tešiť na trase sprevádzania?

Historické rybníky, cudzokrajné stromy v našich lesoch, Sekvojovec mamutí medzi dubmi, ryolitový lom, vtipná vlaková zástavka a unikátny podzemný kameňolom!

Uf… celkom dosť zaujímavého a nepoznaného. Aj to je Štiavnica!   

Trasa je dlhá cca 7,0 km.

Stretávame sa: Halčiansky tajch, Banská Belá

Cenník:
1-5 osôb = 100 €
6-10 osôb = 150 €
11-20 osôb = 200 €
21 – 30 osôb = 250 €
31 a viac osôb = 350 €

Ponúkame:
Sprevádzanie ranné od 8:00 (počas víkendov a sviatkov)
Sprevádzanie obedné od 12:00 (počas víkendov a sviatkov)
Sprevádzanie poobedné od 16:00

Objednáš tu: bstajchy@gmail.com / +421902180199

Halča dam and underground quarry

Halča dam is that beautiful historical dam above village Banská Belá with interesting history. 

Why is the trip special? 

We will visit one dam and then we will go to forest – very interesting forest because there are many special monuments. 

Historical ponds, foreign trees with sequoia mammoth, the rose quarry and the stunning underground quarry. 

There are many interesting objects in the unknown part of Banská Štiavnica. 

Trip is long 7,0 km.

Meet point: Halčiansky tajch, street Halčianska cesta, Banská Belá

Tickets:
1-5 persons = 100€
6-10 persons =150€
11-20 persons = 200€
21-30 persons = 250€
31 and more persons = 350 €

Offer:
Trip – morning from 8 am (only during weekends and holidays) 
Trip – lunch from 12 am (only during weekends and holidays)
Trip – afternoon from 4 pm

The order here: bstajchy@gmail.com