Počúvadliansky tajch

Počúvadliansky tajch je fenomén!

Azda najznámejší a najvyhládavanejší tajch, ale poznáte jeho úchvatnú a bohatú minulosť?

Nepoznáte?

Práve pre vás je určené exkluzívne sprevádzanie minulosťou a prítomnosťou tohto giganta a jeho okolia plného nezabudnuteľných vodohospodárskych unikátov. Štyri zberné jarky a unikátny sedem štôlňový jarok čakajú na vás. 

Trasa je nenáročná dlhá 7,5 km.

Stretávame sa: Počúvadlo tajch, časť Banská Štiavnica

Cenník:
1-5 osôb = 100 €
6-10 osôb = 150 €
11-20 osôb = 200 €
21 – 30 osôb = 250 €
31 a viac osôb = 350 €

Ponúkame:
Sprevádzanie ranné od 8:00 (počas víkendov a sviatkov)
Sprevádzanie obedné od 12:00 (počas víkendov a sviatkov)
Sprevádzanie poobedné od 16:00

Objednáš tu: bstajchy@gmail.com / +421902180199

Počúvadlo historical dam

Počúvadlo is one of most popular historical dams around Banská Štiavnica. Would you like to know rich past of this dam? 

There is the best opportunity!

Počúvadlo has built by six dams on the top of hills. Impossible! But not for engineers from 18th century. There is many hidden water monuments around the dam. We will visit four collections ditches, which captured surface water from slopes of legendary Sitno. The best part of our trip expect the beautiful dam is the long ditch from the dam to village Štiavnické Bane with seven water tunnels. 

Trip is not difficult long 7,5 km.

Meet point: Počúvadlo, Banská Štiavnica

Tickets:
1-5 persons = 100€
6-10 persons =150€
11-20 persons = 200€
21-30 persons = 250€
31 and more persons = 350 €

Offer:
Trip – morning from 8 am (only during weekends and holidays) 
Trip – lunch from 12 am (only during weekends and holidays)
Trip – afternoon from 4 pm

The order here: bstajchy@gmail.com