Rozgrund + Bančiansky tajch

Rozgrund je jedna z najveľkolepejších priehrad na svete. Neveríš? Uveríš, keď sa pozrieš na jej svah!

Sprevádzanie je úplne peckové! Nádherné neznáme časti hrebeňa Štiavnických vrchov nás privedú až nad Bančiansky tajch, ktorý leží v rozprávkovom prostredí. Odtiaľ sa vydáme po zabudnutých jarkoch do blízkosti tajchu Rozgrund a okruh zavŕšime sprevádzaním po funkčnom jarku, cestou po stráňach Štiavnických vrchov. 

Ozaj? Trúfate si vidieť poslednú šachtu, ktorá nebola zlikvidovaná?

Trasa je dlhá 10 km.

Stretávame sa: Sedlo Červená studňa, Nad Rozgrundom 639/1, Banská Štiavnica

Cenník:
1-5 osôb = 100 €
6-10 osôb = 150 €
11-20 osôb = 200 €
21 – 30 osôb = 250 €
31 a viac osôb = 350 €

Ponúkame:
Sprevádzanie ranné od 8:00 (počas víkendov a sviatkov)
Sprevádzanie obedné od 12:00 (počas víkendov a sviatkov)
Sprevádzanie poobedné od 16:00

Objednáš tu: bstajchy@gmail.com / +421902180199

Rozgrund and Bančiansky dam 

Rozgrund dam is one of most significant water work in the world. 

Do you know about it?  Do you know why?

You definitely look at its slope!

The Trip is absolutely amazing!

Beautiful scenery, landscape and journey over sides ridge of Štiavnica hills. 

We will visit that beautiful small Bančiansky dam and then we will go thought magic forest to Rozgrund. The last part of trip is over the functional collection ditch from Rozgrund to meadows above the dam. The circle will be completed in the saddle of Red well – Červená studňa. 

Trip is long 10 km. 

Meet point: Saddle Červená studňa, Nad Rozgrundom 639/1, Banská Štiavnica

Tickets:
1-5 persons = 100€
6-10 persons =150€
11-20 persons = 200€
21-30 persons = 250€
31 and more persons = 350 €

Offer:
Trip – morning from 8 am (only during weekends and holidays) 
Trip – lunch from 12 am (only during weekends and holidays)
Trip – afternoon from 4 pm

The order here: bstajchy@gmail.com