Tajch Štampoch

Štampoch je jediný tajch, ktorý nepatrí do skupiny Banskoštiavnických tajchov, avšak tajch je rovnako starý ako jeho kolegovia a taktiež sa nachádza v Štiavnických vrchoch. Tajch slúžil a privádzal vodu až k ďalekému Pukancu. Situovaný je vedľa cesty zo Štiavnických Baní do Pukanca. Určite tu nikoho nestretneš.