OZ Štiavnický tajch

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Koncom roka 2019 sa nám podarilo založiť občianske združenie Štiavnický tajch. Naše združenie si kladie za cieľ propagovať a zlepšiť stav, významnej technickej pamiatky – Banskoštiavnickej vodohospodárskej sústavy, aby mám bola živým odkazom unikátneho vodného staviteľstva nielen pre súčasné, ale aj pre budúce generácie. Pred založením samotného občianskeho združenia sme vykonali výskumné práce po dobu siedmych rokov, kde sme v teréne identifikovali až 72 zberných a náhonných jarkov bývalej hlavnej časti vodohospodárskej sústavy. Tieto rozsiahle informácie sa stali základným kameňom nášho OZ Štiavnický tajch. V nasledujúcich rokoch sme naďalej rozvíjali naše poznanie o Banskoštiavnickej vodohospodárskej sústave. V roku 2020 sme vypracovali prvý projekt na obnovu vybraných častí zberných jarkov Piargskej vodohospodárskej sústavy. V súčasnosti pracujeme na jeho realizovaní. Ak si nápomocný a chceš sa aktívne zapájať do týchto aktivít, alebo sa ti naša práca páči máš šancu nás podporiť svojou osobnou aktivitou, alebo finančne na bankový účet nášho OZ Štiavnický tajch.

 

NEWSLETTER