OZ Štiavnický tajch

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Koncom roka 2019 sa nám podarilo založiť občianske združenie Štiavnický tajch. Naše združenie si kladie za cieľ propagovať a zlepšiť stav, významnej technickej pamiatky – Banskoštiavnickej vodohospodárskej sústavy, aby mám bola živým odkazom unikátneho vodného staviteľstva nielen pre súčasné, ale aj pre budúce generácie. Pred založením samotného občianskeho združenia sme vykonali výskumné práce po dobu siedmych rokov, kde sme v teréne identifikovali až 72 zberných a náhonných jarkov bývalej hlavnej časti vodohospodárskej sústavy. Tieto rozsiahle informácie sa stali základným kameňom nášho OZ Štiavnický tajch. V nasledujúcich rokoch sme naďalej rozvíjali naše poznanie o Banskoštiavnickej vodohospodárskej sústave. V roku 2020 sme vypracovali prvý projekt na obnovu vybraných častí zberných jarkov Piargskej vodohospodárskej sústavy. V súčasnosti pracujeme na jeho realizovaní. Ak si nápomocný a chceš sa aktívne zapájať do týchto aktivít, alebo sa ti naša práca páči máš šancu nás podporiť svojou osobnou aktivitou, alebo finančne na bankový účet nášho OZ Štiavnický tajch: 

 

SK40 8330 0000 0020 0182 6591

Zachraňujeme Banskoštiavnickú vodohospodársku sústavu – technickú pamiatku UNESCO

V roku 2021 naše OZ Štiavnický tajch zorganizovalo deväť dobrovoľníckych brigád zameraných na záchranu zberných jarkov – technických pamiatok UNESCO. Brigád sa zúčastnilo okolo 100 fantastických dobrovoľníkov za čo im patrí veľké ĎAKUJEME!!!

V roku 2021 sme získali cenu dobrovoľnícky projekt roka v Banskobystrickom kraji.

V roku 2022 sme zorganizovalo päť dobrovoľníckych brigád zameraných na záchranu jarkov Banskoštiavnickej vodohospodárskej sústavy. Zachraňovali sme jarky za pomoci dobrovoľníkov z celého Slovenska na Štiavnických Baniach.

V tomto roku sa k záchrane svetového dedičstva pridala aj škola SPŠ Samuela Mikovíniho a Stredná odborná škola lesnícka. Celkovo sme zorganizovali štyri fantastické študentské brigády.

Na záver dobrovoľníckej sezóny sme v spolupráci s „Nebo nad Štiavnicou“ zorganizovali dvojdňovú dobrovoľnícku brigádu, na ktorú prišli ľudia z celého Slovenka, ba dokonca aj zo zahraničia.

Spoločne sa nám podarilo vykonať údržbu jarkov na Štiavnických Baniach a zachrániť ďalších 1 500 m jarkov na Krížnej!

S dobrovoľníctvom a záchranou technických pamiatok UNESCO pokračuje v roku 2023!

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom!

Do záchrany svetového dedičstva za zapojilo už viac ako 250 dobrovoľníkov!

Pridaj sa k nám. 🙂

Čo sú zberné jarky?

Jednoducho – sú to umelé kanále – toky tajchov.

V časoch, keď sa tajchy v okolí Banskej Štiavnice vodohospodársky využívali zberné jarky privádzali zrážkovú vodu zo Štiavnických vrchov do nádrží tajchov.

Nebyť zberných jarkov, tajchy by nemali opodstatnenie…

Pred sto rokmi sa tajchy prestali využívať, avšak naši predkovia sa o ne naďalej starali a starali sa aj o zberné jarky.

Mnohí pamätníci si pamätajú brigády, na ktorých čistili jarky a udržiavali ich funkčné.

Pred takmer tridsiatimi rokmi bola Banská Štiavnica a jej okolie zapísané na zoznam UNESCO najmä vďaka unikátnej a jedinečnej vodohospodárskej sústave.

Od zápisu do UNESCO táto významná technická pamiatka len chátra a likviduje sa…

Preto vznikla naša iniciatíva, ktorej cieľom je ochrániť a zachrániť posledných 53 km jarkov z celkových 170 km pred definitívnym zánikom.

Pridaj sa k nám!!