Bakomi, Veľká Windšachta, Evička, Veľká a Malá Richňava

Beliansky tajch a Dolný Michalštôlniansky tajch

Halčiansky tajch a podzemný kameňolom

Hodrušské tajchy (Horný a Dolný Hodrušský, Brennerský)

Klinger

Komorovské tajchy a komín Striebornej huty

Počúvadliansky tajch

Rozgrund + Bančiansky tajch

Štiavnické tajchy (Klinger, Veľká a Malá Vodárenská, Ottergrund, Červená studňa)

Veľká a Malá Richňava + Moderštôlniansky tajch

Veľký a Malý Kolpašský tajch

Sprevádzania podľa knihy Banskoštiavnická vodohospodárska sústava

Banskoštiavnická vodohospodárska sústava, to nie sú len tajchy – historické vodné nádrže, ale hlavne jarky – vodné kanále a vodné štôlne vzájomne prepojené, ktoré kedysi slúžili baníctvu, nachádzajúce sa v očarujúcej prírode Štiavnických vrchov.

Príbeh sústavy je vskutku impozantný. Vydajte sa s vodohospodárom Michalom Červeňom do Štiavnických vrchov na nezabudnuteľné sprevádzania po stopách vodohospodárskej sústavy, ktorá ovplyvnila osud baníckeho mesta a stala sa jednou z najimpozantnejších technických stavieb vtedajšej Európy. Spoznajte vodohospodársku sústavu, ktorá zmenila dejiny a jej hodnotou zariadila vstup do UNESCO pre Banskú Štiavnicu.

Objednajte si naše bohaté a pestro prichystané sprevádzania vhodné pre všetky vekové kategórie. Stačí si vybrať z 11 ponúkaných sprevádzaní a nezabudnuteľný zážitok je na dosah.

Súkromné sprevádzania ponúkame klasické denné, dobrodružné a špeciálne nočné sprevádzania, ktoré sú neuveriteľným zážitkom a splneným snom pre každého jedného návštevníka.

Pridaj sa!