Bakomi, Veľká Windšachta, Evička, Veľká a Malá Richňava

Beliansky tajch a Dolný Michalštôlniansky tajch

Halčiansky tajch a podzemný kameňolom

Hodrušské tajchy (Horný a Dolný Hodrušský, Brennerský)

Klinger

Komorovské tajchy a komín Striebornej huty

Počúvadliansky tajch

Rozgrund + Bančiansky tajch

Štiavnické tajchy (Klinger, Veľká a Malá Vodárenská, Ottergrund, Červená studňa)

Veľká a Malá Richňava + Moderštôlniansky tajch

Veľký a Malý Kolpašský tajch

Sprevádzania podľa knihy Banskoštiavnická vodohospodárska sústava

Sprevádzania sú krátke výlety po jednotlivých vodohospodárskych sústavách, zhruba 10 km dlhé. Každé sprevádzanie je špecifické a jedinečné, pretože každá vodohospodárska sústava je jedinečná a odlišná. Sprevádzania sú vždy s hovoreným slovom formou krátkych opisov zaujímavých miest alebo objektov, či udalostí, ktoré sa spájajú s daným miestom. Sprevádzania sú vhodné pre všetky vekové kategórie, ktoré majú záujem spoznať najvýznamnejšiu technickú pamiatku našej krajiny. Sprevádzania organizujeme počas celého roka. Ponúkame 20 trás sprevádzaní, ktoré nevedú len turistickými a náučnými trasami, ale vedú aj po neznámych a neprebádaných častiach Štiavnických vrchov. Počas letných dní organizujeme aj špeciálne nočné sprevádzania, ktoré sú neskutočným zážitkom a splneným snom pre každého jedného návštevníka. Sprevádzania sa konajú raz, maximálne dvakrát za mesiac. Vždy je vytvorená udalosť na našej facebookevej stránke. Informácie Vám radi poskytneme aj na našom e-maily: bstajchy@gmail.com

Pridaj sa!