Ottergrund
Malá Vodárenská
Komorovské tajchy
Evička
Krechsengrund
Brennerský tajch
Beliansky tajch
Malý Kolpašský tajch
Klinger
Červená Studňa
Veľká a Malá Richňava
Počúvadliansky tajch
Horný Hodrušský tajch
Rozgrund
Halčiansky tajch
Moderštôlniansky tajch
Veľká Vodárenská
Dolný Michalštôlniansky tajch
Bakomi
Veľká Windšachta
Dolný Hodrušský tajch
Bančiansky tajch
Veľký Kolpašský tajch
Tajch Štampoch