Brennerský tajch

Brennerský tajch je už žiaľ iba vypusteným a zabudnutým tajchom nad Banskou Hodrušou. Ide o tretí najstarších tajch vôbec. Nádrž je zarastená lesom a z koruny hrádze je pole. Smutný je pohľad na tajch. Ak sa však dostaneš bližšie k nádrži, uvidíš v nej trochu vody. Pri tajchu vedie aj žltá turistická a cyklistická značka. Z Banskej Hodruše ti to bude trvať 30 min.