Dolný Hodrušský tajch

Nižšie položený z dvojice hodrušských tajch je práve Dolný. Pomáhal Hornému Hodrušskému tajchu zásobovať vodou zariadenia v Hodrušskej doline. Samotná hrádze bola príliš štíhla a za celú históriu veľmi poruchová. Tajchu sa nevyhli mnohé opravy a rekonštrukcie. Tajch nájdeš tesne pod Horným Hodrušským tajchom.