Veľký Kolpašský tajch

Kolpašské tajchy sa nachádzajú nad obcou Banský Studenec, verne jeden pri druhom. Majú spoločnú korunu hrádze. Čo ich však rozdeľuje je vek. Veľký Kolpašský tajch je o niekoľko rokov starší ako Malý. Spoločne poháňali stroje až v Banskej Štiavnici. Teraz je práve Veľký Kolpašský tajch vyhľadávaným miestom oddychu najmä v letnej sezóne, kedy na kúpanie tu určite nebudeš sám.