Dolný Michalštôlniansky tajch

Malý tajch z pôvodnej sústavy dvoch Michalštôlnianskych tajchov. Tento tajch má veľmi špecifickú tyrkysovú farbu, žiaľ tajch je takmer celý zanesený bahnom. Nájdeš ho na konci ulice Michalská v Banskej Štiavnici.