Bakomi, Veľká Windšachta, Evička, Veľká a Malá Richňava

Patríte k milovníkom, najväčších fanúškov tajchov?

Chceli by ste sa dozvedieť viac o týchto historických vodných nádržiach?

Chceli by ste vidieť zbytky jedinečnej vodohospodárskej sústavy v teréne?

Chcete poznať prepojenie jarkov, vodných štôlní a tajchov?

Áno?

Tak práve vy sa môžete tešiť na sprevádzanie po Piargskej vodohospodárske sústave, ktoré je najväčšou a najzaujímavejšou sústavou v Štiavnických vrchoch. Postupne si prejdeme a ukážeme 6 tajchov, 5 vodných štôlní a až 14 jarkov tejto unikátnej sústavy.

Trasa je dlhá 10 km.

Možnosť objednania nezabudnuteľnej nočnej verzie sprevádzania. 

Stretávame sa: Veľká Windšachta, Štiavnické Bane

Cenník:
1-5 osôb = 100 €
6-10 osôb = 150 €
11-20 osôb = 200 €
21 – 30 osôb = 250 €
31 a viac osôb = 350 €

Ponúkame:
Sprevádzanie ranné od 8:00 (počas víkendov a sviatkov)
Sprevádzanie obedné od 12:00 (počas víkendov a sviatkov)
Sprevádzanie poobedné od 16:00
Sprevádzanie nočné od 19:00

Objednáš tu: bstajchy@gmail.com / +421902180199

Bakomi, Great Windšachta, Evička, Great a Small Richňava

Would you like to see many historical dams on the one place?

Would you like to know more about historical dams and water management system in Štiavnica hills? 

Would you like to see technical monuments UNESCO in the terrain?

Would you like to see and to know collection ditches and water tunnels?

Yes?

Therefore, we have prepared special the trip in the village Štiavnické Bane. There is the largest water management system with the most significant water monuments in Štiavnica hills. We will see and to show 6 historical dams, 5 water tunnels and 14 collection ditches that unique water management system. 

Trip is long 10 km. 

There is possible to order a stunning night trip. 

Meet point: Veľká Windšachta dam (Veľká Windšachta), Štiavnické Bane

Tickets:
1-5 persons = 100€
6-10 persons =150€
11-20 persons = 200€
21-30 persons = 250€
31 and more persons = 350 €

Offer:
Trip – morning from 8 am (only during weekends and holidays) 
Trip – lunch from 12 am (only during weekends and holidays)
Trip – afternoon from 4 pm
Trip – nighty from 7 pm

The order here: bstajchy@gmail.com