Beliansky tajch a Dolný Michalštôlniansky tajch 

Beliansky tajch a Veľká Vodárenská patria medzi obľúbené tajchy, ale počuli ste už o Malej Vodárenskej a Dolnom Michalštôlnianskom tajchu? 

Nie? Poďme na to! 

Na trase sprevádzania navštívime dva malebné a dva maličné tajchy. Spoločne si vychutnáme nádhernú prechádzku po lúkach a stráňach v okolí Banskej Štiavnice obohatené o pútavé rozprávanie o histórii banskoštiavnických tajchoch. 

Trasa sprevádzanie je nenáročná, dlhá 6,5 km.

Možnosť objednania nezabudnuteľnej nočnej verzie sprevádzania. 

Stretávame sa: Námestie Sv. Trojice, Banská Štiavnica

Cenník:
1-5 osôb = 100 €
6-10 osôb = 150 €
11-20 osôb = 200 €
21 – 30 osôb = 250 €
31 a viac osôb = 350 €

Ponúkame:
Sprevádzanie ranné od 8:00 (počas víkendov a sviatkov)
Sprevádzanie obedné od 12:00 (počas víkendov a sviatkov)
Sprevádzanie poobedné od 16:00
Sprevádzanie nočné od 19:00

Objednáš tu: bstajchy@gmail.com / +421902180199

Beliansky dam and Lower Michal dam 

Beliansky dam, Great and Small Vodárenská dams and Lower Michal dam are historical dams called tajchy near city centrum of Banská Štiavnica. Two of them are bigger and two of them are tiny but each of dams is amazing, located in different places. 

Let’s go to visit them!

We will go through the historical city centrum of Banská Štiavnica, we will see the most beautiful views from Štiavnica slopes, narrow streets, an amazing land under Štiavnica Calvary, and we will come back to city centrum. 

Trip is not difficult long 6,5 km.

There is possible to order a stunning night trip. 

Meet point: Trinity Holy square, Banská Štiavnica

Tickets:
1-5 persons = 100€
6-10 persons =150€
11-20 persons = 200€
21-30 persons = 250€
31 and more persons = 350 €

Offer:
Trip – morning from 8 am (only during weekends and holidays) 
Trip – lunch from 12 am (only during weekends and holidays)
Trip – afternoon from 4 pm
Trip – nighty from 7 pm

The order here: bstajchy@gmail.com