Hodrušské tajchy (Horný a Dolný Hodrušský, Brennerský)

Horný a Dolný Hodrušský tajch a Brennerský tajch sú posledné tri hodrušské tajchy, ktoré ukrývajú svoje ohromné tajomstvá. 

Čo vám ponúka najdlhšie sprevádzanie?

Tri hodrušské tajchy, zabudnuté vodné štôlne, zbytky jarkov a neopakovateľné, nekomerčné výhľady na mohutné Štiavnické vrchy.

Trasa sprevádzania je veľmi zaujímavá – lesom po rovine, teda po telese zaniknutého jarku, ktorý spájal hodrušské tajchy s Banskou Hodrušou.

Trasa sprevádzania je náročnejšia dlhá 14 km.

Stretávame sa: Horný Hodrušský tajch, Hodruša-Hámre 

Cenník:
1-5 osôb = 100 €
6-10 osôb = 150 €
11-20 osôb = 200 €
21 – 30 osôb = 250 €
31 a viac osôb = 350 €

Ponúkame:
Sprevádzanie ranné od 8:00 (počas víkendov a sviatkov)
Sprevádzanie obedné od 12:00 (počas víkendov a sviatkov)
Sprevádzanie poobedné od 16:00

Objednáš tu: bstajchy@gmail.com / +421902180199

Hodrušské dams (Upper and lower Hodrušský dam and Brennerský dam)

Upper Hodrušský dam and Lower Hodrušský dam with Brennerský dam are three Hodruša dams, which to hide their mysterious. 

What will you offer the longest Trip?

Three historical dams, unknown water tunnels, parts of collection ditches and stunning views to Štiavnica hills from a dense forest. 

The journey is interesting and wild to heads for through the forest from one part of Hodrušská valley to Banská Hodruša. 

Trip is difficult long 14 km. 

Meet point: Horný Hodrušský tajch, Salamandra resort, Hodruša-Hámre.     

Tickets:
1-5 persons = 100€
6-10 persons =150€
11-20 persons = 200€
21-30 persons = 250€
31 and more persons = 350 €

Offer:
Trip – morning from 8 am (only during weekends and holidays) 
Trip – lunch from 12 am (only during weekends and holidays)
Trip – afternoon from 4 pm

The order here: bstajchy@gmail.com