Klinger

Klinger pravdepodobne poznáš, ale jediné čo o ňom vieš, že sa tu môžeš okúpať a že bufet je otvorený až do rána… aká škoda…

Sprav si radosť a rezervuje si sprevádzanie po impozantnej baníckej a vodohospodárskej minulosti okolia tajchu Klinger!

Načo sa môžete tešiť?

Prehliadka tajchu Klinger, okolité štôlne, zabudnuté zberné jarky, ťažná veža Maximilián šachty, zaniknutý tajch na vrchole, šachty Žigmund a Ondrej.

Celkom bohatá nádielka zabudnutých technických pamiatok Klingerštôlnianskeho baníctva a vodného hospodárstva.

Máte sa na čo tešiť!

Trasa je dobrodružná, dlhá 8 km.

Stretávame sa: tajch Klinger, Banská Štiavnica

Cenník:
1-5 osôb = 100 €
6-10 osôb = 150 €
11-20 osôb = 200 €
21 – 30 osôb = 250 €
31 a viac osôb = 350 €

Ponúkame:
Sprevádzanie ranné od 8:00 (počas víkendov a sviatkov)
Sprevádzanie obedné od 12:00 (počas víkendov a sviatkov)
Sprevádzanie poobedné od 16:00

Objednáš tu: bstajchy@gmail.com / +421902180199

Klinger dam 

Klinger is the youngest historical dam around Banská Štiavnica. He is only 190 year old. There is many significant technical monuments around him. 

We offer: the sightseeing tour dam, adits, hidden collection ditches, the mining tower of Maximilián shaft and the defunct dam on the top of hill. 

There is many mining and water technical monuments lost around Klinger dam.  

You will definitely experience the true adventure in the forests near Banská Štiavnica. 

Trip is adventurous, long 8 km.

Meet point: Klinger, Banská Štiavnica

Tickets:
1-5 persons = 100€
6-10 persons =150€
11-20 persons = 200€
21-30 persons = 250€
31 and more persons = 350 €

Offer:
Trip – morning from 8 am (only during weekends and holidays) 
Trip – lunch from 12 am (only during weekends and holidays)
Trip – afternoon from 4 pm

The order here: bstajchy@gmail.com