Komorovské tajchy a komín Striebornej huty

Tak toto sme tu ešte nemali, alebo radšej nemali ponúkať?

Netypické sprevádzanie v menej známej časti Banskej Štiavnice – Povrazník.

O čo ide?

Komorovské tajchy patria medzi menšie tajchy, ktoré sú pre bežného návštevníka takmer neznáme.

Pozorne si prezrieme tieto dva tajchy a porozprávame si o ich histórii.

Pokračovať budeme až ku komínu a dymovodu Striebornej huty. Komínu, ktorý je opustený v hustom lese. 

Cestou nás bude čakať jedno výnimočné miesto, odkiaľ je najkrajší výhľad na Štiavnické vrchy – hlavný hrebeň a Sitno!

Trasa je nenáročná dlhá 6,0 km.

Stretávame sa: Povrazník, ul. Horná Huta, Banská Štiavnica

Cenník:
1-5 osôb = 100 €
6-10 osôb = 150 €
11-20 osôb = 200 €
21 – 30 osôb = 250 €
31 a viac osôb = 350 €

Ponúkame:
Sprevádzanie ranné od 8:00 (počas víkendov a sviatkov)
Sprevádzanie obedné od 12:00 (počas víkendov a sviatkov)
Sprevádzanie poobedné od 16:00

Objednáš tu: bstajchy@gmail.com / +421902180199

Komorovské dams and the old chimney from Silver smelter

This trip is very uncommon in the not tourist part of Banská Štiavnica. You have definitely never been there. 

Komorovské dams belong among one of the smallest dams around Banská Štiavnica and many people do not know about them. 

We will check them and then we will go to wide fields and meadows, the road to old chimney lost in the forest.  

There is one significant place on the road, the place with the most beautiful view on the main ridge of Štiavnica hills inside in the caldera. 

Trip is not difficult long 6,0 km.

Meet point: street Horná Huta, Banská Štiavnica

Tickets:
1-5 persons = 100€
6-10 persons =150€
11-20 persons = 200€
21-30 persons = 250€
31 and more persons = 350 €

Offer:
Trip – morning from 8 am (only during weekends and holidays) 
Trip – lunch from 12 am (only during weekends and holidays)
Trip – afternoon from 4 pm

The order here: bstajchy@gmail.com