Štiavnické tajchy (Klinger, Veľká a Malá Vodárenská, Ottergrund, Červená studňa)

Vedeli ste, že najviac tajchov sa nachádza nad centrom Banskej Štiavnice? 

Všetky ich môžeme spoločne navštíviť v unikátnom sprevádzaní po stopách štiavnických tajchov. Okrem tajchov vás čaká množstvo zaniknutých technických pamiatok, z ktorých ostali už len torzá. Bývalé jarky, úpravňa vody, vodné štôlne, prepadliská, prameň Štiavnice, ale aj príbehy o preliatych tajchoch a ich poruchách.

Trasa je nenáročná dlhá 7,0 km, kde spoločne navštívime 5 tajchov.

Možnosť objednania nezabudnuteľnej nočnej verzie sprevádzania. 

Stretávame sa: Námestie Sv. Trojice, Banská Štiavnica

Cenník:
1-5 osôb = 100 €
6-10 osôb = 150 €
11-20 osôb = 200 €
21 – 30 osôb = 250 €
31 a viac osôb = 350 €

Ponúkame:
Sprevádzanie ranné od 8:00 (počas víkendov a sviatkov)
Sprevádzanie obedné od 12:00 (počas víkendov a sviatkov)
Sprevádzanie poobedné od 16:00
Sprevádzanie nočné od 19:00

Objednáš tu: bstajchy@gmail.com / +421902180199

Štiavnica tajchy – Štiavnica historical dams (Klinger, Great and Small Vodárenská, Ottregrund, Red well)

Do you know that there is many historical dams above the city centrum of Banská Štiavnica?

Yes, there is five dams above the centrum!

Would you like to visit them?

No problem. We will go together to the amazing trip from the town to Štiavnica hills. We will visit each dam there. There are the oldest dams but also the youngest dam, small and bigger. The bonus is the most beautiful views from the hills to Banská Štiavnica. 

Trip is not difficult long 7,0 km.

There is possible to order a stunning night trip. 

Meet point: Trinity Holy square, Banská Štiavnica

Tickets:
1-5 persons = 100€
6-10 persons =150€
11-20 persons = 200€
21-30 persons = 250€
31 and more persons = 350 €

Offer:
Trip – morning from 8 am (only during weekends and holidays) 
Trip – lunch from 12 am (only during weekends and holidays)
Trip – afternoon from 4 pm
Trip – nighty from 7 pm

The order here: bstajchy@gmail.com