Veľká a Malá Richňava + Moderštôlniansky tajch

Nie je tajch ako tajch

Jeden si toho poriadne vytrpel, druhý stojí ako kráľ a tretý zanikol ešte predtým ako mohol byť užitočný.

Moderštôlniansky tajch je jeden z menej známych tajchov, no okolité prostredie ťa jednoznačne očarí. Naopak richňavské tajchy patria medzi známejšie, avšak pre bežného návštevníka prakticky nepoznané…

Poďme ich spoločne spoznať!

Sprevádzanie ponúka prechádzku krásnou prírodou Štiavnických vrchov medzi Kopanicami a Štiavnickými Baňami, ale je aj bohaté na technické zaujímavosti na trase. 

Spoločne obajvíme vodné štôlne a opustené jarky, ktoré kedysi zabezpečovali vodu pre všetky tri tajchy.

Trasa je nenáročná, dlhá 9,5 km.

Stretávame sa: Veľká Richňava, Štiavnické Bane

Cenník:
1-5 osôb = 100 €
6-10 osôb = 150 €
11-20 osôb = 200 €
21 – 30 osôb = 250 €
31 a viac osôb = 350 €

Ponúkame:
Sprevádzanie ranné od 8:00 (počas víkendov a sviatkov)
Sprevádzanie obedné od 12:00 (počas víkendov a sviatkov)
Sprevádzanie poobedné od 16:00

Objednáš tu: bstajchy@gmail.com / +421902180199 

Great and Small Richňava dams + Moder dam

There is a lot of different among Štiavnica historical dams. 

There are dams with rich and gorgeous past and there are dams with many issues and unhappiness past. 

Great and Small Richňava are the most significant dams in the surrounding Banská Štiavnica. Both dams are very high. When engineers built Great Richňava it was one of the highest dam in the world. 

Both dams are so interesting. Their water management system have been huge. There have been ten collection ditches, which captured surface water to reservoir, both dams. There are many lost significant monuments – the ditches and the water tunnels in surrounding. 

We will not speak only about Great and Small Richňava. We will visit also other dam called Moder dam. This dam is located in the small part of Hodruša-Hámre. You will definitely enjoy beautiful nature, trees, and meadows between Great and Small Richňava and Moder dam. 

Trip is not difficult long 9,5 km.

Meet point: Great Richňava, Štiavnické Bane

Tickets:
1-5 persons = 100€
6-10 persons =150€
11-20 persons = 200€
21-30 persons = 250€
31 and more persons = 350 €

Offer:
Trip – morning from 8 am (only during weekends and holidays) 
Trip – lunch from 12 am (only during weekends and holidays)
Trip – afternoon from 4 pm

The order here: bstajchy@gmail.com