Veľký a Malý Kolpašský tajch

Medzi veľmi atraktívne tajchy nepochybne patria kolpašské v obci Banský Studenec. 

Celá vodohospodárska sústava týchto tajchov je veľmi rozsiahla, rozprestierajúc sa na veľkom území. Preto sme pre vás naplánovali veľmi zaujímavú, špecifickú trasu so štartom vo Svätom Antone!

Priamo vo Svätom Anotne si ukážeme mini vodohospodársku sústavu, ktorá sa veľmi podobá práve tej Kolpašskej a jeden zaniknutý tajch. Prejdeme sa po lúkách a lesoch až ku kolpašským tajchom. Potom sa opäť vrátime do Svätého Antona po Kolpašskom zbernom jarku, ktorý ostal zabudnutý v lese – toto bude dobrodružstvo!

Trasa je dlhá 10,5 km.

Stretávame sa: Kašiel vo Svätom Antone

Cenník:
1-5 osôb = 100 €
6-10 osôb = 150 €
11-20 osôb = 200 €
21 – 30 osôb = 250 €
31 a viac osôb = 350 €

Ponúkame:
Sprevádzanie ranné od 8:00 (počas víkendov a sviatkov)
Sprevádzanie obedné od 12:00 (počas víkendov a sviatkov)
Sprevádzanie poobedné od 16:00

Objednáš tu: bstajchy@gmail.com / +421902180199

Great and Small Kolpašský dam

Great and Small Kolpašský dam are common visited historical dams around Banská Štiavnica. 

The whole water management system these dams is interesting and huge. Therefore, we will chose the journey from village Svätý Anton. 

We will see the small water management system in the park of Svätý Anton and one defunct dam. We will go through the meadows and forests to Kolpašské dams in the village Banský Studenec. When we visit both historical dams we will come back. The road back, we will show one of lost collection ditch, which to captured surface water for Kolpašské dams. 

Trip is long 10,5 km.

Meet point: Manor house in the village Svätý Anton.   

Tickets:
1-5 persons = 100€
6-10 persons =150€
11-20 persons = 200€
21-30 persons = 250€
31 and more persons = 350 €

Offer:
Trip – morning from 8 am (only during weekends and holidays) 
Trip – lunch from 12 am (only during weekends and holidays)
Trip – afternoon from 4 pm

The order here: bstajchy@gmail.com